အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ စြမ္းအင္အေၾကာင္း

အႏုျမဴစြမ္းအင္ - Nuclear Power

အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ စြမ္းအင္အေၾကာင္း

Postby N power » Mon Jan 17, 2011 6:23 am

အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ စြမ္းအင္အေၾကာင္း

[url]http://laminkhine.blogspot.com/2008/10/blog-post_8696.html
[/url]

Image

စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ မေကြးတုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အ တြက္ အႏုျမဴစြမ္းအင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ တစ္ခုကို ႐ုရွားနည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားသုိ႔လည္း တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ အရာခံတပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပညာသင္ရန္ လႊတ္ထားသည္ဟု သိရပါ သည္။
အႏုျမဴစြမ္းအင္သံုးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားရွိေသာ္လည္း ကမၻာတြင္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အုိင္ ေအအီးေအ (IAEA = International Atomic Energy Agency) ဟုေခၚေသာ ႏုိင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္အဖြဲ႕မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၁ႏုိင္ငံတြင္ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ေပါင္း စုစုေပါင္း ၄၃၉ ခုရွိသည္ဟု အစီရင္ ခံထားသည္။
ပထမဆံုးဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေသာ အႏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖုိကို ၂၇.၀၆.၁၉၅၄တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ေအာ့နစ္ခ္ (The USSRs Obninsk) တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတ္ေပါင္းဖုိကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ကန္ဘရီးယားအရပ္ရွိ ဆယ္လ္လာဖီးလ္ (Sellafield in Cumbria) တြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၃၁.၀၃.၂၀၀၃ တြင္ ၎ကုိ ပိတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပိတ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိ၏ ပ်မ္းမွ် သက္တမ္းမွာ အႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ပန္ဆုိေဗးနီးယား (Pennsylvania) ျပည္နယ္ရွိ ရွစ္ပင္းေပါ့ (Shipping Port) တြင္ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိင္ကို ပထမဆံုး တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။

[img]
http://4.bp.blogspot.com/_gnhBszzhQ6k/S ... lvania.jpg[/img]

အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ေနရာတာ္တာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႏုျမဴဓာတ္အားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႏုျမဴ ဓာတ္ေပါဖိုမ်ား တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေႏွးသြားခဲ့ၿပီး ေအာ္ဒါေပးထားသည္။ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ ၃ ပံု ၂ ပံုကို ေအာ္ဒါ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။
၁၉၈၀မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ အႏုျမဴဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို ႏုိင္ငံအနည္းမွ အားမေပးတာ့ေပ။ မလိုခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ ထုိသုိ႔ မလုိခ်င္သည့္အေၾကာင္းမွာ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ မေတာ္တဆ မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားလည္း ပ်က္စီးျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ သရီးမုိင္အုိက္စ္လန္ (Three Mile Island Accident) မေတာ္တဆမႈ၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ယူကရိန္း
ခ်ာႏုိဘိြဳင္း (Ukraine; Chernobyl) ဓာတ္ေပါင္းဖုိ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ၊ တိရစၧာန္ အမ်ား အျပား ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ ထုိေဒသကို ျပန္၀င္ခြင့္မေပးခဲ့မႈမ်ားကိုေၾကာက္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ ရပ္ကြက္၊ ေဒသတြင္ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိ ေဆာက္ခြင့္မေပး ၾကေတာ့ေပ။ ၎ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ားမွ ေရဒီေယးရွင္း (Radiation = အပူ၊ စြမ္းအင္ျမင့္မားၿပီး အႏၱရာယ္ ရွိေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။) ျပန္႔ထြက္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ အႏုျမဴဓာတ္အားထုတ္ၿပီး၊ ေဘးထြက္အႏုျမဴအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ေရဒီယို အက္တစ္ (Radioactive) ဆက္ ျဖစ္ေနတတ္ ေသာေၾကာင့္လည္း အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိကို မလို ခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ ျပည္သူလူထု၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၉၈၀ျပည့္ေနာက္ပိုင္း အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းအသစ္ ထပ္မေဆာက္ေတာ့ေပ။ မေဆာက္ျဖစ္သည့္ အၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ ေရနံေစ်း ႏႈန္းေပါေနေသာ ေၾကာင့္လည္း ထင္စရာေပ။
N power
 

Re: အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ စြမ္းအင္အေၾကာင္း

Postby acmv » Thu Mar 17, 2011 7:55 pm

အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
Thursday, 17 March 2011 00:24

အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း အစိုးရေတြကို ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရဒီယို ဓါတ္သတၱဳၾကြ ပစၥည္း ပါ၀င္မႈပမာဏ radioactivity levels ကို တုိင္းတာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္

ပ်က္စီးေနတဲ့ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအားစက္ရံု ေပါက္ကြဲျပီး ေလထုထဲကို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ေတြ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို သတိေပး ထားတာပါ။ဓါတ္ေရာင္ျခည္ radiation ကို sievert လို႔ေခၚတဲ့ အတိုင္းအတာကို အသံုးျပဳ တုိင္းတာပါတယ္။ လူသား တစ္ရႈးမွ်င္မ်ားက စုပ္ယူလိုက္တဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏကို တုိင္းတာေပးပါတယ္။

1 sievert ဟာ 1,000 millisieverts (mSv) ျဖစ္ျပီး 1 mSV မွာ 1,000 microsieverts ရွိပါတယ္။

Image

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏ ျမင့္တဲ့အခါမွာ စိုးရိမ္ရတဲ့ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္အေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

* ဂ်ပန္ ကတ္ဘိနတ္ အတြင္းေရးမွဴး ယူကီအိုအီဒန္ႏုိ ေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ စက္ရံုနားမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပ်ံ႕ႏွံမႈ ပမာဏ 400 milllisieverts (mSv) အထိ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။ ဒါဟာ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုနဲ႔ ယူေရနီယံမုိင္းတြင္း လုပ္သားေတြ တစ္ႏွစ္မွာ စုေဆာင္း ရရွိႏုိင္တဲ့ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀ ပိုပါတယ္။
* သာမန္ လူအမ်ားစုကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္က ဓါတ္ေရာင္ျခည္ 2-3 mSv ခံရပါတယ္။
* ခႏၶာကိုယ္ ဓါတ္မွန္ CT scan ရိုက္တဲ့အခါမွာ ရိုက္ခံရတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းဟာ လူၾကီးမွာ 15 mSv, ေမြးကင္းစ ကေလးဆိုရင္ 30 mSv ပမာဏ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကို လက္ခံရရွိပါတယ္။
ပံုမွန္ ရင္ဘတ္ x-ray ရိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ 0.02 mSv ရွိျပီး သြားေတြကို ဓါတ္မွန္ရိုက္တဲ့ အခါမွာ 0.01 mSv ရွိပါတယ္။
* ဓါတ္ေရာင္ျခည္ တစ္ႏွစ္ကို ပမာဏ 100 mSv ထိမွန္ ခံရျခင္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ပါ။ 1,000 mSv (1 sievert) ပမာဏေလာက္ စုေဆာင္း ရရွိျပီဆိုရင္ေတာ့ လူ ၁၀၀ မွာ တစ္ဦးဟာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲ့အခါ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ အသက္ဆံုးရံႈး ႏုိင္ပါတယ္။
* CT scan ၃ ခုေလာက္မွာေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္ေလာက္တဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ 90 mSv ထိမွန္ခဲ့ဖူးတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္အရ လူၾကီးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို ကေလးေတြက ပို ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မ်ားပါတယ္။
* ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ မ်ားလြန္းတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ တုိက္ရိုက္ ထိမွန္ ခံရတဲ့အခါ ဗဟိုဦးေႏွာက္ အာရံုေၾကာစနစ္၊ ေသြးနီဥနဲ႔ ေသြးျဖဴဥေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံကာကြယ္တဲ့စနစ္ immune system အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေရာဂါပိုးမႊားေတြရဲ႕ ၾကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္မႈကို ခံရေတာ့တယ္။
ဥပမာ - ဓါတ္ေရာင္ျခည္ radiation ၁ ဆီဗာ့ (1,000 mSv) ပမာဏ ကို ထိမွန္ ခံရတဲ့အခါမွာ ပ်ဳိ႕တက္လာမယ္၊ အန္မယ္၊ ေသြးယိုမယ္၊ ဒါေပမဲ့ အသက္မဆံုးရံႈး ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ၅ ဆီဗာ့ (5 sieverts) ေလာက္ တၾကိမ္တည္း ထိမွန္ရရွိတဲ့ လူတ၀က္ေလာက္ဟာ တစ္လအတြင္း အသက္ဆံုးရံႈးရႏုိင္ပါတယ္။
* ခ်ာႏုိဘိုင္း ႏ်ဴကလီးယားေပါက္ကြဲမႈတုန္းက ၃၅၀ မီလီဆီဗာ့ (350 mSv) ပမာဏကို လူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ့္ အဆင့္လို႔ ကမၻာ့ ႏ်ဴကလီးယား အသင္းၾကီးက သတ္မွတ္ထားခဲ့တယ္။
* ခ်ာႏုိဘိုင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ႏ်ဴကလီးယားစက္ရံုေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြကို ထိခုိက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရတို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ထိခိုက္မႈ very acute radiation ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေဟာင္ေကာင္ တကၠသိုလ္က ဓာတုေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူ လမ္ခ်င္း၀မ္က ရွင္းျပပါတယ္။


Image

ေမာကၡ က်န္းမာေရးသတင္း

Source: the New England Journal of Medicine, World Nuclear Association and Taiwan's Atomic Energy Council
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Re: အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ စြမ္းအင္အေၾကာင္း

Postby acmv » Thu Mar 17, 2011 8:38 pm

္ဖူကူရွီးမားက ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံု ဓာတ္ေပါင္းဖိုအမွတ္(၄)

Image
ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္၇နာရီခြဲခန္႕ကအျဖဴေရာင္မီးခိုးမ်ားထြက္လာပံုျမင္ေတြ႕ေနရစဥ္

လက္႐ွိအေျခအေန ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆင္႔ကဲလႈပ္ခတ္တဲ႔ ငလွ်င္အေသးေတြဆက္လႈပ္ေနပါတယ္။ မေန႔ညကလႈပ္တဲ႔ ျပင္းအား M6.4႐ွိတဲ႔ Shizuoka ငလွ်င္ကေတာ႔ ႀကီးမားတဲ႔ အပ်က္အစီးနဲ႔ လူအေသ
အေပ်ာက္ သတင္းေတာ႔မၾကားပါဘူး၊ မတ္လ၁၁ရက္ေန႔လႈပ္ခဲ႔တဲ႔ ငလွ်င္အေသအေပ်ာက္စာရင္းကေတာ႔ အခုအခ်ိန္အထိေသဆံုး ၄၃၈၆ ေက်ာ္၊ ေပ်ာက္ဆံုး ၈၆၀ဝ ေက်ာ္ျဖစ္သြားပါၿပီး။

ဒုကၡသည္ေတြခိုလံႈတဲ႔ေနရာမွာေတာ႔ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၄၄၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္ခိုလံႈလွ်က္႐ွိပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ႔ ရိကၡာ၊ ေရ၊ စြမ္းအင္ေလာင္စာျပတ္လပ္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

ႏ်ဴကလီယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ဆူနာမိဒီလိႈင္း႐ိုက္ခတ္မႈ ဒဏ္ေတြေၾကာင္႔ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအေအးေပးတဲ႔စနစ္ေတြ ပ်က္စီးၿပီး ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္းမွာ႐ွိတဲ႔ ေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ အပူလြန္ကဲရာကဓါတ္ေပါင္းဖိုအျပင္႐ွိ အေဆာက္အဦးေတြ ေပါက္ကြဲမႈက ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ွိပါတယ္။

ေရဒီယိုသတၲိၾကြတဲ႔ဓါတ္ေငြ႕ေတြ စိမ္႔ထြက္ေနတာေၾကာင္႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာေရဒီယိုသတၲိၾကြမႈေတြ အခုဘယ္ေလာက္ေရာက္ေနၿပီဆိုတာေတြနဲ႔ လုပ္သင္႔လုပ္ထိုက္တဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အဆက္မျပတ္ေၾကျငာေပးေနပါတယ္။
ဂ်ပန္စကားနားမလည္ႏိုင္တဲ႔ သူေတြေတာင္နားလည္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔႐ုပ္ပံုေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ႐ွင္းျပေနပါတယ္။ နားလည္သေလာက္ လက္ဆင္႔ကမ္းလိုက္ပါတယ္။

၁။ အျပင္ထြက္ရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေရျပားကို ျပင္ပေလနဲ႔တတ္ႏိုင္သမွ် တိုက္
႐ိုက္ထိေတြ႕မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ လုပ္ၿပီးမွအျပင္ထြက္ပါ။

၂။ ဦးထုပ္ေဆာင္း၊ မ်က္မွန္တပ္၊ မ်က္ႏွာဖံုးအကာစြပ္၊ လက္အိပ္၊ အက်ႌလက္႐ွည္၊
ဂ်ာကင္၊ မိုးကာအက်ႌလို ပါးပါးတစ္ထပ္ကို ထပ္ဝတ္ပါ။

၃။ လက္ကိုင္ပဝါ၊ လက္သုပ္ပုဝါကိုေဆာင္ထားပါ။ ေရဆြတ္ထားၿပီး ႏွာေခါင္းပါးစပ္တို႔ကို ကာလို႔လည္းရပါတယ္။

၄။ အျပင္ကေနျပန္ေရာက္ရင္ အေပၚဆံုးကဝတ္ထားတဲ႔ အဝတ္အစားကို အိမ္အျပင္မွာခြ်တ္ၿပီး အမိႈက္အိပ္လိုမ်ိဳး ပလပ္စတစ္ အိပ္ထဲထည္႔ လံုေအာင္ပိတ္ၿပီးမွ အိမ္ခန္းတြင္း သြင္းပါ။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာ ေလွ်ာ္ပစ္ပါ- စသျဖင္႔ သတိေပးမႈမ်ားေၾကျငာ ထားပါတယ္။

ဒီေန႔ည ၁၀နာရီခြဲေလာက္မွာ တီဗီကေန ေၾကျငာေပးတဲ႔ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေရာင္
ျခည္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အခ်က္ေလးေတြကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးလိုက္ပါတယ္...

ယခုလက္႐ွိအခ်ိန္ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏႈန္းကေတာ႔

ၤFukushima ken - 21.4 micro sv

Yamagata - 0.114 micro sv

Ibaraki ken - 15.8 micro sv

Maebashi - 0.501 micro sv

Saitama - 0.208 micro sv

Tochigi ken - 0.3 micro sv

Tokyo ( Shinjuku ) - 0.16 micro sv တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ရဲ႕ အႏၱရာယ္အေနအထားကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း
ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ွင္းျပသြားပါတယ္ .....

လူတစ္ေယာက္ ဓါတ္မွန္တစ္ခါ႐ိုက္လွ်င္50 micro sv

လူတစ္ကိုယ္လံုး စစ္ေဆးတဲ႔စက္ထဲျဖတ္ရင္ 6900 micro sv

လူတစ္ေယာက္ ပံုမွန္တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် 2400 micro sv

Tokuo မွ Newyorkအထိေလယာဥ္တစ္ခါစီးလွ်င္ 200 micro sv ထိပါတယ္
လို႔ေျပာပါတယ္။

အေရးေပၚ ေၾကျငာထားတဲ႔ ႏ်ဴကယားေပါက္ကြဲတဲ႔ ကီလိုမီတာ ၃၀ အတြင္းနယ္ေျမ ရဲ႕ ကီလို မီတာ ၂၅ အထိ သက္ေရာက္မႈ႐ွိေနတဲ႔ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏႈန္းက80 micro sv ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္ဓါတ္မွန္တစ္ခါ႐ိုက္ရင္ သက္ေရာက္ခံရမႈ 50 micro sv နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႕မယ္...
ဆိုရင္ ယခုလက္႐ွိ တိုက်ိဳျမိဳ႕ရဲ႕ 0.16 micro svက အႏၱရာယ္႐ွိတယ္ဆိုတဲ႔ အေနအထားမ်ိဳးအထိ မေရာက္ေသးဘူးလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ေနာက္ျပီး လက္႐ွိႏ်ဴကယား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႏႈန္းကလည္း တေျဖးေျဖးေလ်ာ႔က်ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္႐ွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မိုး႐ြာသြန္းနဲ႔ ႏွင္းက်မႈေတြက လက္႐ွိႏ်ဴကလီယား
ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႏႈန္းကို တားဆီးဖို႔ အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။

mmcpမွ ကိုကိုက်ိဳက္အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္....
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am


Return to အႏုျမဴစြမ္းအင္- Nuclear Power

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron