ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ သန္း ၃၀ ရွိႏိုင္ၿပီး

ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ သန္း ၃၀ ရွိႏိုင္ၿပီး

Postby acmv » Sun Dec 25, 2011 3:27 pm

ထား၀ယ္စီမံကိန္း တြင္ပါ၀င္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ သန္း ၃၀ ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔ရွိလာမည္
Sunday, 25 December 2011 11:29

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္စီမံ ကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ မဂၢါ၀ပ္၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသည္ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္သန္း ၃၀ ရွိႏုိင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔ရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံဓာတုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ စသည္တုိ႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ talian-ThaiDevelopment Public Co., Ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။
7133

ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ၊ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း စတာေတြ ပါမယ္။ ၂၅၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိ။ အဓိကထားၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပါပဲ။ ထိုင္းအေနနဲ႔စီးပြားေရးမွာ လွ်ပ္စစ္ကုိ အဓိကသုံးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ေလာက္ ရွိတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတာ့မရွိဘူး။ ထိုင္းမွာ အႀကီးဆုံးက မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၀ ပဲရွိတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံအႀကီးဆုံးက မဂၢါ၀ပ္ ၃၅၀၀ ပဲရွိတယ္။ ထား၀ယ္လို မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ရွိတာ ထုိင္းမွာ ရွိလာဖို႔ေတာင္ ခဲယဥ္းပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ပါရွိမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ားသိရွိခဲ့ေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ကာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း . . .

ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ပါရွိ မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ား သိရွိခဲ့ေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ရွိတဲ့ စက္႐ုံကေန ကာဗြန္ တစ္ႏွစ္ထုတ္လႊတ္မႈ တန္သန္း ၃၀ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ထိုင္းမွာ စြမ္းအားေပးတဲ့အစုစု လွ်ပ္စစ္အား လုံး၊ စက္႐ုံအားလုံးက ကာဗြန္ထုတ္ လႊတ္တာ တစ္ႏွစ္ တန္သန္း ၈၀ ရွိပါတယ္။ ထား၀ယ္ကထြက္တာက တစ္ခုတည္းတင္ ထိုင္းရဲ႕တစ္၀က္ ေလာက္ရွိေနပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမွ ေလ့လာထားမႈအရ ယင္းစက္႐ုံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆာလဖာ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ တန္ ၁၁၈၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုက္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ ၁၁၉၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

“ဆာလဖာက အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါကို ျဖစ္ေစၿပီး ႏုိက္ထ ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္က လူနဲ႔သစ္ပင္ကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္”ဟု အဆိုပါတာ ၀န္ရွိသူက ေျပာျပသည္။

ထို႔အတူ ျပဒါးထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလိုဂရမ္ ၁၁၃၀၀ ႏွင့္ အမႈန္ထုတ္လႊတ္မႈတန္ ၁၀၃၀၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးစက္႐ုံအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ပင္လယ္ေရ ကုဗမီတာသန္း ေပါင္း ၂၀ ဒသမ ၆ သန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိ ကုဗမီတာ ၆၀၀၀ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေရကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၆၇၀၀ ကုိ အပူအတိုင္း ျပန္လႊတ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အတြက္ ေရသတၱ၀ါမ်ား ေသေက် ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြး ၁၁ ဒသမ ၄ သန္းမီး႐ိႈ႕ရမယ္။ ၾသစေၾတးလ်စတဲ့ဘက္က ေက်ာက္ မီးေသြးေတြသေဘၤာႀကီးနဲ႔သယ္ရမယ္။ တစ္လကို ၁၀ စင္းးကေန ၁၆ စင္း လာရပါမယ္။ စက္႐ုံက ျပာ ေလထဲ လြင့္တာ တန္ ၁၁၅၀၀၀၀ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လႊတ္မယ္။ ျပာ ၁၂၈၀၀၀ တန္က ေျမႀကီးမွာ ရွိမယ္။ ဒါေတြ ကုိ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမ လဲ၊ စြန္႔ပစ္မလဲဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ထိန္းသိမ္းတာလုပ္လုပ္ ျပာက ေလထဲကုိ လြင့္မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ပင္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Re: ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ သန္း ၃၀ ရွိႏိုင္ၿပီး

Postby acmv » Sat Jan 07, 2012 8:22 pm

ဘယ္လိုပဲ ထိန္းသိမ္းတာလုပ္လုပ္ ျပာက ေလထဲကုိ လြင့္မယ္
by Hawdeka Aethae

Image
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္စီမံ ကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ မဂၢါ၀ပ္၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသည္ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္သန္း ၃၀ ရွိႏုိင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔ရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ထား၀ယ္ေဒသတြင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံဓာတုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ စသည္တုိ႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ talian-ThaiDevelopment Public Co., Ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ၊ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း စတာေတြ ပါမယ္။ ၂၅၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိ။ အဓိကထားၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပါပဲ။ ထိုင္းအေနနဲ႔စီးပြားေရးမွာ လွ်ပ္စစ္ကုိ အဓိကသုံးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ေလာက္ ရွိတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတာ့မရွိဘူး။ ထိုင္းမွာ အႀကီးဆုံးက မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၀ ပဲရွိတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံအႀကီးဆုံးက မဂၢါ၀ပ္ ၃၅၀၀ ပဲရွိတယ္။ ထား၀ယ္လို မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ရွိတာ ထုိင္းမွာ ရွိလာဖို႔ေတာင္ ခဲယဥ္းပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ပါရွိမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ားသိရွိခဲ့ေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ကာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း . . .
ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ပါရွိ မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ား သိရွိခဲ့ေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ရွိတဲ့ စက္႐ုံကေန ကာဗြန္ တစ္ႏွစ္ထုတ္လႊတ္မႈ တန္သန္း ၃၀ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ထိုင္းမွာ စြမ္းအားေပးတဲ့အစုစု လွ်ပ္စစ္အား လုံး၊ စက္႐ုံအားလုံးက ကာဗြန္ထုတ္ လႊတ္တာ တစ္ႏွစ္ တန္သန္း ၈၀ ရွိပါတယ္။ ထား၀ယ္ကထြက္တာက တစ္ခုတည္းတင္ ထိုင္းရဲ႕တစ္၀က္ ေလာက္ရွိေနပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမွ ေလ့လာထားမႈအရ ယင္းစက္႐ုံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆာလဖာ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ တန္ ၁၁၈၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုက္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ ၁၁၉၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
“ဆာလဖာက အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါကို ျဖစ္ေစၿပီး ႏုိက္ထ ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္က လူနဲ႔သစ္ပင္ကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္”ဟု အဆိုပါတာ ၀န္ရွိသူက ေျပာျပသည္။
ထို႔အတူ ျပဒါးထုတ္လႊတ္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလိုဂရမ္ ၁၁၃၀၀ ႏွင့္ အမႈန္ထုတ္လႊတ္မႈတန္ ၁၀၃၀၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးစက္႐ုံအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ပင္လယ္ေရ ကုဗမီတာသန္း ေပါင္း ၂၀ ဒသမ ၆ သန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိ ကုဗမီတာ ၆၀၀၀ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေရကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၆၇၀၀ ကုိ အပူအတိုင္း ျပန္လႊတ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အတြက္ ေရသတၱ၀ါမ်ား ေသေက် ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြး ၁၁ ဒသမ ၄ သန္းမီး႐ိႈ႕ရမယ္။ ၾသစေၾတးလ်စတဲ့ဘက္က ေက်ာက္ မီးေသြးေတြသေဘၤာႀကီးနဲ႔သယ္ရမယ္။ တစ္လကို ၁၀ စင္းးကေန ၁၆ စင္း လာရပါမယ္။ စက္႐ုံက ျပာ ေလထဲ လြင့္တာ တန္ ၁၁၅၀၀၀၀ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လႊတ္မယ္။ ျပာ ၁၂၈၀၀၀ တန္က ေျမႀကီးမွာ ရွိမယ္။ ဒါေတြ ကုိ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမ လဲ၊ စြန္႔ပစ္မလဲဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ထိန္းသိမ္းတာလုပ္လုပ္ ျပာက ေလထဲကုိ လြင့္မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ပင္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://simon474.blogspot.com/2011/12/blog-post_2990.html
Image
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am


Return to ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron