တီဂ်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းႏွင္႔ စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား

ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

တီဂ်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းႏွင္႔ စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား

Postby acmv » Thu Feb 23, 2012 12:27 pm

တီဂ်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းႏွင္႔ စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ေခ်ာင္းထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ေန
Thursday, 05 January 2012 21:11 ဒူကဘာ
E-mail Print
Image
ပအိုဝ္း လူငယ္ အစည္းအ႐ုံးထုတ္ တီဂ်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း အစီရင္ခံစာ မ်က္ႏွာဖံုးပံု
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး တည္ေဆာက္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားေပးစက္ရံုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္ သတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို
ပင္ေလာင္းတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းကာ အင္ေလးကန္ အတြင္းစီးဝင္သည့္ အထက္
ဘီလူးေခ်ာင္းထဲသို႔ စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္း ေဒသခံမ်ားက The Voice Weekly
သို႔ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားသည္။


ေတာင္ႀကီးႏွင့္ဟိုပံုး ၿမိဳ႕ၾကားရွိ အမွတ္ ၅ သံမဏိ စက္ရံုသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားမ်ား
ေပးပို႔လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ လွ်ပ္စစ္
ဓါတ္အား ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး တရက္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္၂၀၀၀ခန္႔
အသံုးျပဳလ်က္ရွိကာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာမ်ားကို အေအးခံရန္ လိုအပ္ေသာ
ေရမ်ားကို အထက္ ဘီလူးေခ်ာင္းမွ စုတ္ယူ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ယင္း ေရမ်ားကို
ေခ်ာင္းအတြင္း သို႔သာ ျပန္လည္ စြန္႔ပစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။
“ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရံုက စြန္႔ပစ္ ေရေတြက အင္ေလးကန္ရဲ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို
ၿခိမ္းေျခာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေလ့လာသူ ဦးခြန္တင္ က
ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုႏွင့္ တမိုင္အကြာတြင္ ရွိေသာ
ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းမွာလည္း ၅ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္း ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္
အနက္ေပ ၅၀၀ ခန္႔ ရွိလာကာ ေရမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္လာေသာေၾကာင့္
ေရစုပ္စက္ ၁၀လံုးကို ၁၀လက္မ ပိုက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၂၄နာရီ စုပ္ထုတ္ေနရၿပီး
ယင္း စုပ္ထုတ္ေရမ်ားကို အထက္ ဘီလူးေခ်ာင္းႏွင့္ ယင္းေနရာ တဝိုက္ရွိ
ေျမလြတ္မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။ “သတၱဳတြင္း မိုင္းခြဲတဲ့
အတြက္ ေျမေတြ တုန္ခါတဲ့အတြက္ ေစတီေတြေတာင္ ၿပိဳက်တယ္" ဟု ၄င္းက
ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းသည္ ၅၅၄ဧက
က်ယ္ဝန္းၿပီး တႏွစ္လွ်င္ တန္ ၆သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈ
ပံုစံျဖင့္ ႏွစ္၃၀ခန္႔ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ယင္း သတၱဳတြင္းကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ထားေသာ
စာတမ္း တေစာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုကိုမူ ဧဒင္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ China
National Heavy Co-oporation co;ltd တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိၿပီး
ယင္းစက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓါအား ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္
မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ အတြက္သာ လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တရက္လွ်င္ တန္၁၅၀ ခန္႔
ထြက္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ မ်ားကို လမ္း ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္
အတြက္ ကနဦး အစပိုင္းတြင္ ဆိုးက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း ပြင့္လင္းရာသီတြင္
ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ယားယံေစသည့္ အဖုအပိန္႔ ျဖစ္လာေစေၾကာင္း
အထက္ပါ စာတမ္းတြင္ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း - မင္းထက္စံ
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron