ရန္ကုန္ ေလထုအတြင္း ဖုန္မႈန္႔ပါဝင္မႈ အႏၱရာယ္ရွိ အဆင့္ေရာက္

ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

ရန္ကုန္ ေလထုအတြင္း ဖုန္မႈန္႔ပါဝင္မႈ အႏၱရာယ္ရွိ အဆင့္ေရာက္

Postby acmv » Sat Jul 06, 2013 6:35 pm

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ လူဦးေရ ေျခာက္ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထု အရည္အေသြးကို ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ တိုင္းတာရာတြင္ ေလထုအတြင္း ဖုန္မႈန္႔ ပါဝင္မႈ အတိုင္းအဆ ပမာဏ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သန္လ်င္၊ သာေကတ၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း သုေတသနျပဳ တိုင္းတာခဲ့ရာ၌ သာေကတၿမဳိ႕နယ္တြင္ particular matter PM 10 မွာ 120 µg/m3 ရွိၿပီး လိႈင္သာယာႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ particular matter PM10 မွာ 102 µg/m3 ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားသည္ ေလထုအတြင္း ဖုန္မႈန္႔ ပါဝင္မႈ အတိုင္းအဆ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ေလထုအတြင္း အမႈန္အမႊား ပါဝင္မႈ မ်ားေနလို႔ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမွာ ေလထု အတြင္း ဖုန္မႈန္႔ ပါဝင္မႈ အတိုင္းအဆ particular matter (PM10 ) သည္ 50 µg/m3) အတြင္းသာ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေျခာက္ေသြ႕ ရာသီမ်ားတြင္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ပိုမို မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုေပၚ မူတည္၍လည္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈႏႈန္း ျမင့္ မားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ရွင္းျပ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ သုေတသနကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏွစ္စဥ္ တိုင္းတာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အပါအဝင္ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔ကိုလည္း အလွည့္က် တိုင္းတာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန ထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron