မိမိတို႕ပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား

မိမိတို႕ပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား

Postby acmv » Thu May 08, 2014 7:03 pm

( မိမိတို႕ပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မဲ့ေနၾကေသာ မေဒးကၽြန္းတရုတ္စီအန္ပီစီ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာဌာေနတိုင္းရင္းသား ေန႕စားရခိုင္အလုပ္သမားမ်ားဘ၀)
Image
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ျမန္မာ့ သယံဇာတ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron